Posted by admin On January - 30 - 2016 Comments Off

O polityce pisał już Arystoteles. Antyczni i średniowieczni władcy uważali, że władza polityczna pochodzi od boga. Bez trudu było rozgłaszać taki pogląd, kiedy tak właściwie o tym, kto króluje, decydowało urodzenie. Arystoteles uważał, że polityka to sztuka rządzenia. Wedle niego wolno było sprawować władzę, jakkolwiek nie być politykiem, jeśli nie posiadało się odpowiednich cnót i nie funkcjonowało na korzyść własnych poddanych. Zmiany w trybie definiowania pojęcia polityki zaczęły się zmieniać wspólnie z demokratyzacją państw. W tej chwili twierdzi się, że polityka to sposób dochodzenia do władzy oraz sprawowanie władzy. Wedle jednych polityka polega na uzgadnianiu sprzecznych interesów – zobacz domenę polityka polska. Miałaby to w takim razie być sztuka kompromisów. Drudzy twierdzą, i potwierdza to bardzo w szeregu przypadków realność, że polityka to sztuka perswazji, to wszelkie metody, jakie prowadzą do tego, że nasze stanowisko zwyciężyło ze stanowiskiem konkurenta. Ta druga definicja wydaje się mnóstwo bardziej odpowiadać rzeczywistości. Bez względu na definicję jest to, poza pracą zawodową i sferą życia familijnego, najistotniejsza dyscyplina życia, a przynajmniej powinna być taka w ludowładczym państwie.

Comments are closed.